Thumb 8667aa4b4a12c97f906e3637f06f75d44022cf5d
Bc1a19a062b91fa2149902aa1c2a2d618eee6ce8

Leprazending Collectebus

Ik collecteer omdat:

Kun jij je voorstellen dat je verstoten wordt vanwege je ziekte? Ik niet. Toch overkomt het leprapatiënten. Doordat ze verstoten worden lopen zij vaak ernstige lichamelijke schade op, terwijl lepra goed te genezen is. Om lepra op te sporen, te behandelen én te stoppen, is nu de collecteweek voor leprapatiënten. Elke 2 minuten krijgt iemand de diagnose ‘lepra’. Van elke 24 euro uit de collecte wordt iemand lepravrij gemaakt. Wil jij ook iets in de digi-bus doen? Ontzettend bedankt namens de leprapatiënten!
Tikkie
93

donaties

€ 2.164

ingezameld