Thumb e2b1ef4d54a6f2b42e4336a0e94ee693d09e91eb
Bc1a19a062b91fa2149902aa1c2a2d618eee6ce8

Leprazending Collectebus

Ik collecteer omdat:

Mensen met lepra hebben een zeer lage weerstand en zijn de meest kwetsbaren in onze wereld. Vaak worden ze gediscrimineerd en verstoten. Onder 'normale' omstandigheden maken zij daarom zonder hulp al vrijwel geen kans op een waardig leven. Nu al helemaal niet. De corona-crisis en lockdown bedreigt hun leven aan alle kanten. Ik collecteer om mensen met lepra te geven wat zij nodig hebben. Met jou gift geef je hen eten, drinken, medicijnen en wondverzorging.

Tikkie
1

donatie

€ 650

ingezameld