Thumb 79c9cef9a643036e31d1b5edccdd7744d8842465
Bc1a19a062b91fa2149902aa1c2a2d618eee6ce8

Kor van der Helm

Ik collecteer omdat:

ik de LepraZending een warm hart toedraag en zij enorm veel werk verrichten om Lepra de wereld uit te krijgen.

Tikkie
1

donatie

€ 5

ingezameld